M9基本培养基粉剂 ,

别名:
Cas号: 物化性质:
分子式: 熔点:
分子量: 沸点:
EINECS编号: 密度:
MDL号: 储存条件:

产品用途:大肠杆菌的培养基
产品组成:主要由磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化铵、硫酸镁、葡萄糖、氯化钙等组成,使用时一般需无菌灭菌处理。1升含15.02克粉剂。
储存条件: 室温,12个月
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
...

M9基本培养基粉剂